Diava politúra 200ml

-32%

Balenie: 0.2 lKód produktu: 02976Doprava a platba

Štandardná cena 2,79 €. Ušetríte 32% (0,89 €) 1,90 € 9,50 €/l

Na sklade
ks

Balenie: 0.2 lKód produktu: 02976Doprava a platba

Obsahuje: petrolej (ES 265-184-9). Návod na použitie: Diavu svetlú naniesť na nábytok a po uschnutí preleštiť flanelom. Upozornenie: Horľavý. Dráždi pokožku. Toxický pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia. Škodlivý, po požití môže spôsobiť poškodenie pľúc. Bezpečnostné upozornenia: Uchovávajte mimo dosahu detí. Nevdychujte pary. Zabráňte kontaktu s pokožkou. Prvá pomoc: V prípade kontaktu s očami je potrebné ihneď ich vymyť s veľkým množstvom vody a vyhľadať lekársku pomoc. Po kontakte s pokožkou je potrebné ju umyť veľkým množstvom vody a mydlom. Pri požití nevyvolávať zvracanie, okamžite vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte tento obal alebo označenie. Pokyny na zneškodnenie: Zneškodnite tento materiál a jeho obal v mieste zberu nebezpečného alebo špeciálneho odpadu. Zloženie: > 30% uhľovodíky, > 30% olej, pomocné čistiace látky, farbivo, parfumf: Citral, Limonene, Linalool. Obsahuje Linalool. Môže vyvolať alergickú reakciu.